Tuyển Dụng

by admin

Tuyển Dụng

Môi trường làm việc của EIC là: Công bằng, Hợp tác, Chân thành & Chuyên nghiệp. Chúng tôi không ngừng cải thiện và bổ sung các chính sách và phúc lợi ngày một tốt hơn với mong muốn EIC có thể trở thành mái nhà thứ hai của mỗi cán bộ nhân viên công ty. Hãy gia nhập vào Đại gia đình EIC nhé!
Hình ảnh minh hoạ tuyển dụng nhân sự công ty Cổ Phần Giám Định Năng Lượng Việt Nam (EIC).
Tuyển dụng phó giám đốc trung tâm phân tích

Tuyển Dụng Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích

Mô tả công việc:

– Công tác quản lý:
+ Phụ trách đảm bảo chất lượng của phòng Thử nghiệm/TTPT, duy trì hệ thống quản lý chất lượng của phòng Thử nghiệm/TTPT đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025.
+ Lập kế hoạch, theo dõi việc thực hiện, đánh giá kết quả về thử nghiệm nội bộ và liên phòng thử nghiệm.
+ Quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, vật lực của phòng Thử nghiệm/TTPT một cách có hiệu quả.
+ Giám sát các hoạt động thử nghiệm để đảm bảo chất lượng và an toàn và PCCC của phòng Thử nghiệm/TTPT.
+ Xây dựng hoặc tham gia xét duyệt các phương pháp mới.
+ Lập kế hoạch, thực hiện mua sắm vật tư hoá chất, vật tư, thiết bị đảm bảo chất lượng phục vụ công tác thử nghiệm tại phòng Thử nghiệm/TTPT.
+ Tạm dừng công việc và báo cáo Giám đốc trung tâm khi phát hiện thấy dấu hiệu không phù hợp với hệ thống chất lượng và thử nghiệm.
+ Xem xét các yêu cầu của khách hàng đặc biệt là các loại hình mới để có biện pháp thoả mãn yêu cầu của khách hàng cũng như đảm bảo cung cấp các kết quả thử nghiệm một cách chính xác, kịp thời.
+ Đề xuất các chính sách, chiến lược trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phân tích, đưa ra các ý kiến phản hồi về các công việc phân tích thử nghiệm.
+ Đào tạo, theo dõi và đánh giá hiệu quả huấn luyện cho các phân tích viên, phân tích viên tập sự.

– Công tác phân tích mẫu:
+ Tham gia lấy mẫu cùng các Giám định viên hoặc lấy mẫu độc lập khi khách hàng yêu cầu hoặc từ Giám đốc Trung tâm/Ban Giám đốc.
+ Tiến hành phân tích mẫu – giám định chất lượng tại phòng thử nghiệm đối với các loại mẫu xăng dầu, LPG, Than…
+ Kiểm tra, báo cáo kết quả cho Giám đốc Trung tâm.
+ Nghiên cứu, triển khai và đưa vào hoạt động phân tích các loại mẫu, hàng hóa khác theo chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm/Ban Giám đốc xuất phát từ yêu cầu của khách hàng.

– Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc trung tâm/Ban Giám đốc.

Xem thêm
Hình ảnh kiểm định viên EIC làm việc trong phòng thí nghiệm.

Tuyển Dụng Phân tích viên tập sự

Mô tả công việc:

Phân tích mẫu theo đúng phương pháp, quy trình.

Theo dõi kết quả và thực hiện báo cáo phân tích.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm và Ban lãnh đạo Công ty.

Xem thêm
Untitled 6

Tuyển Dụng Nhân viên Kế toán Tổng hợp – Chi nhánh Miền Trung

Mô tả công việc:
Thực hiện & kiểm tra định khoản phát sinh và tổng hợp số liệu.
Kiểm tra số dư cuối kỳ, đối chiếu báo cáo chứng từ đảm bảo cân đối số liệu.
Xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng và gửi công văn đề nghị thanh toán cho khách hàng. Tổng hợp doanh thu bán hàng theo định kỳ
Lập quyết toán và hạch toán chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao,…
Kiểm tra và đôn đốc xử lý các khoản công nợ phải thu, phải trả tại Chi nhánh;
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN và làm thủ tục nộp NSNN
Thống kê số liệu theo quy định để cung cấp cho công ty tổng lập báo cáo tài chính theo quy định.
Lưu trữ dữ liệu kế toán trên phần mềm theo quy định (bản cứng và bản mềm).
Hỗ trợ, phối hợp công việc với phòng Tổng hợp Chi nhánh/ Phòng kế toán Công ty.
Định kỳ hàng tuần, tháng, quý hoặc đột xuất lập báo cáo và báo cáo lên cấp trên theo yêu cầu (nếu có);
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Chi nhánh.

Xem thêm
Hình ảnh kiểm định viên EIC làm việc trong phòng thí nghiệm.

Tuyển Dụng Phân tích viên

Mô tả công việc:

Phân tích mẫu theo đúng phương pháp, quy trình

Theo dõi kết quả và thực hiện báo cáo phân tích

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm và Ban lãnh đạo Công ty

Xem thêm
EIC tuyển dụng nhân viên phòng tổng hợp chi nhánh Hải Phòng.

Tuyển Dụng Nhân viên Tổng hợp – Chi nhánh Tây Nam Bộ

Mô tả công việc:
Thực hiện & kiểm tra định khoản phát sinh và tổng hợp số liệu.
Kiểm tra số dư cuối kỳ, đối chiếu báo cáo chứng từ đảm bảo cân đối số liệu.
Lập quyết toán và hạch toán chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao,…
Kiểm tra và đôn đốc xử lý các khoản công nợ phải thu, phải trả tại Chi nhánh;
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN và quyết toán thuế TNCN.
Thống kê số liệu theo quy định để cung cấp cho công ty tổng lập báo cáo tài chính theo quy định.
Lưu trữ dữ liệu kế toán trên phần mềm theo quy định (bản cứng và bản mềm).
Tính lương, chi lương cho nhân viên.
Theo dõi tăng, giảm, đóng BHXH cho nhân sự Chi nhánh.
Phụ trách mua, sửa chữa trang thiết bị, văn phòng phẩm, vật tư,…phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh.
Hỗ trợ, phối hợp công việc với phòng Hành chánh Nhân sự công ty.
Định kỳ hàng tuần, tháng, quý hoặc đột xuất lập báo cáo và báo cáo lên cấp trên theo yêu cầu (nếu có);
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Chi nhánh.

Xem thêm
Hình ảnh kiểm định viên EIC làm việc trong phòng thí nghiệm.

Tuyển Dụng Phân tích viên

Mô tả công việc:
Phân tích mẫu theo đúng phương pháp, quy trình.
Theo dõi kết quả và thực hiện báo cáo phân tích.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm và Ban lãnh đạo Công ty.

Xem thêm
EIC Tuyển Dụng Vị Trí Phó Phòng Kinh Doanh Phụ Trách Marketing.

Tuyển Dụng Sales Admin Khu Vực TP. HCM

Mô tả công việc:
Lập kế hoạch đấu thầu, phân tích, đề xuất và chuẩn bị hồ sơ thầu;
Theo dõi tiến độ, giải trình, phản hồi, khắc phục sự cố (nếu có) của hồ sơ thầu;
Quản lý, theo dõi các gói thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Lập báo cáo các gói thầu đã tham gia, tổng hợp thông tin, cập nhật xu hướng thị trường, cơ hội đấu thầu mới, thông tin về đối thủ cạnh tranh;
Thực hiện các công việc hành chính khác liên quan đến dự án và đấu thầu;
Lập hợp đồng, xử lý hồ sơ thanh toán, đối chiếu công nợ, hỗ trợ công việc hành chính của Phòng Kinh doanh,…
Thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp quản lý, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng công việc.

Xem thêm
EIC tuyển dụng giám định viên.

Tuyển Dụng Giám định viên tập sự

Mô tả công việc:
Thực hiện công tác giám định khối lượng/ chất lượng hàng hóa: Than, phân bón, gạo, bã đậu nành….
Giám định khối lượng hàng hóa thông qua mớn nước/ kiểm đếm….
Giám định chất lượng hàng hóa bằng cách lấy mẫu, phân tích.
Kiểm tra niêm phong trình trạng hàng hóa. Tất cả các công việc giám định sẽ được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp tại văn phòng/hiện trường.
Thực hiện công tác giám định khối lượng/ chất lượng hàng hóa trong thương mại.
Tính toán khối lượng hàng lỏng/ LPG, hóa chất.
Lấy mẫu kiểm tra chất lượng, lấy mẫu hàng lỏng, LPG, Hóa Chất, Base Oil, Chemnical….
Tất cả các công việc nêu trên sẽ được công ty đào tạo và hướng dẫn trực tiếp ngoài hiện trường.
Giám định viên Chính sẽ đào tạo hướng dẫn trực tiếp thực hiện công việc giám định.
Báo cáo tình hình thực hiện công việc và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Xem thêm
Tuyển dụng chuyên viên nhân sự của EIC

Tuyển Dụng Chuyên viên nhân sự (Chuyên C&B)

Mô tả công việc:

Kiểm tra, giám sát việc chấm công và việc thực hiện nội quy lao động về giờ giấc làm việc của toàn bộ CBCNV;

Quản lý và kiểm tra các chế độ về nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca và các chế độ khác theo nội quy, quy định của Công ty;

Tính lương, thưởng, các khoản trợ cấp, phụ cấp và giải quyết các vấn đề liên quan cho toàn bộ CBCNV Công ty;

Tổ chức lưu trữ, sắp xếp, cập nhật và bảo quản hồ sơ lương, các hồ sơ đề bạt thăng tiến, giấy đề nghị tăng lương, kỷ luật hạ lương, hồ sơ bàn giao khi thôi việc và các chứng từ khác liên quan đến lương của Công ty;

Phối hợp theo dõi, quản lý việc vận hành hệ thống chính sách phúc lợi của Công ty, đảm bảo thực hiện đầy đủ;

Tham mưu cho Trưởng phòng HCNS, Ban lãnh đạo trong việc xây dựng quy chế lương; tham gia xây dựng hệ thống thang bảng lương; bảng lương phù hợp với mức lương của thị trường và tình hình thực tế của Công ty;

Quản lý, thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định của Công ty;

Lập danh sách CBCNV nộp thuế thu nhập, viết hóa đơn thu nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động (nếu có);

Tham mưu cho Trưởng phòng HCNS, Ban lãnh đạo trong việc xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi, chính sách về lương, khen thưởng, các quy định, quy chế … của Công ty;

Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các qui định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
Theo dõi và thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm và các Quyết định liên quan đến NLĐ trong Công ty;

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác hội họp, chuẩn bị tài liệu, báo cáo, làm Biên bản cuộc họp;

Các việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Xem thêm
EIC tuyển dụng sale marketing

Tuyển Dụng vị trí Sale Marketing

Mô tả công việc: Chủ động tạo dựng kế hoạch tìm kiếm thông tin khách hàng, thiết lập cơ sở dữ liệu, tiếp xúc khách hàng tiềm năng chuyển thành khách hàng, đối tác của công ty, duy trì, quản lý mối quan hệ và chăm sóc, khai thác nguồn khách hàng cũ;

Xem thêm