Trung tâm phân tích thử nghiệm của EIC đã được Văn phòng công nhận chất lượng, Bộ khoa học và công nghệ cấp:

 

  • Chứng chỉ công nhận phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025: 2005;
  • Quyết định về việc công nhận phòng thí nghiệm được mang số hiệu VILAS 483

pttn1

 

Các dịch vụ cung cấp:

 

  • Lấy mẫu
  • Phân tích thử nghiệm
  • Phân tích khí hóa lỏng (LPG), Propylen, CNG…
  • Phân tích Mogas, Diesel, Karosene, Nhiên liệu đốt lò, Xăng E5, Jet A1, dầu thô
  • Phân tích Than các loại
  • Phân tích dung môi hữu cơ, hóa chất…
  • Phân tích Nông sản

pttn2