HỖ TRỢ & LIÊN HỆ

PHÒNG NĂNG LƯỢNG

Nguyễn Văn Mười
Tel: 0938 335 298
Mail: muoinv@eic.com.vn

Nguyễn Vĩnh Phúc
Tel: 0938 332 913
Mail: phucnv@eic.com.vn

Huỳnh Ngọc Sơn
Tel: 0938 335 625
Mail: sonhn@eic.com.vn

Võ Thanh Hùng
Tel: 0938 169 538
Mail: hungvt@eic.com.vn

Nguyễn Xuân Long
Tel: 0938 892 538
Mail: longnx@eic.com.vn

PHÒNG HÀNG HẢI - TÀI SẢN - KỸ THUẬT

Nguyễn Văn Soạn
Tel: 0938 912 538
Mail: soannv@eic.com.vn

PHÒNG HÀNG HÓA

Bùi Bạch Nhựt
Tel: 0938 336 238
Mail: nhutbb@eic.com.vn

Phạm Ngọc Hưng
Tel: 0938 119 538
Mail: hungpn@eic.com.vn

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH

Nguyễn Minh Tân
Tel: 0938 659 238
Mail: tannm@eic.com.vn

Đặng Văn Hoài Linh
Tel: 0938 695 238
Mail: linhdvh@eic.com.vn

CHI NHÁNH MIỀN BẮC

Ngô Mạnh Thưởng
Tel: 0901 505 025
Mail: thuongnm@eic.com.vn

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Vương Quốc Hà
Tel: 0938 336 151
Mail: havq@eic.com.vn

CHI NHÁNH ĐÔNG NAM BỘ

Tương Duy Quân

Tel: 0938 115 635
Mail: quantd@eic.com.vn

CHI NHÁNH MIỀN TÂY

Phan Thanh Toàn
Tel: 0938 115 232
Mail: toanpt@eic.com.vn

DỰ ÁN NGHI SƠN

Nghi Sơn 01
Tel: 038 219 6430

Nghi Sơn 02

Tel: 038 597 1760

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

    Liên hệ với chúng tôi

    Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.