Đo đạc số liệu không gian 3 chiều bề mặt đống hàng bằng máy Toàn đạc điện tử Leica TCRA1200 R1000, Dựng hình 3D phù hợp với hình ảnh thực tế của đống hàng, Dùng phần mềm chuyên dụng để xử lý số liệu giúp xác định khối lượng đống hàng rời nhanh chóng và đạt kết quả chính xác cao.

lua

 

Ưu điểm:

  • Không tốn chi phí cho việc san bằng đống hàng rời theo phương pháp cổ điển.
  • Hình ảnh 3D được mô phỏng chính xác theo số đo thực tế
  • Sử dụng phần mềm để xử lý số liệu cho kết quả nhanh.
  • Thời gian cung cấp chứng thư nhanh chóng và kịp thời.
  • EIC tự hào là đơn vị sử dụng phương pháp tính toán hiện đại bằng phần mềm để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

stockpile

 

Hàng hoá: Xi Măng, Than, Cliker, Quặng,…