GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

EIC thành lập năm 2008 với tiền thân là Ban năng lượng Tổng công ty Bảo dưỡng sửa chữa công trình dầu khí (PVMR). Với quá trình hình thành và phát triển được hơn 10 năm, hiện nay Công ty EIC với đội ngũ nhân sự hơn 200 người, có trụ sở và chi nhánh/ trạm khắp 3 miền đất nước, công ty đã xây dựng được hệ thống kinh doanh, quản trị, nhân sự và khách hàng khá ổn định; đội ngũ lãnh đạo và CBCNV có kinh nghiệm, hiểu biết sâu trong lĩnh vực giám định; EIC có uy tín nhất định đối với khách hàng nhất là trong lĩnh vực cốt lõi là giám định năng lượng.

NDT X Oil Gas 2

Thời gian qua, với những nỗ lực và thành tích đạt được trong công tác kinh doanh, Công ty EIC được đánh giá là một đơn vị phát triển rất vững mạnh về lĩnh vực giám định trong và ngoài nước. Trong bối cảnh hiện nay đang có nhiều sự canh tranh gay gắt về dịch vụ giám định, việc Công ty EIC vẫn đứng vững trên thị trường này là do dịch vụ của EIC có chất lượng, tạo dựng được uy tín trong khách hàng. Những thành quả này chính là kết quả của việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ với những giải pháp đổi mới và sáng tạo, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh cho khách hàng và đối tác của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên của EIC

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh (MISION)

   – Mang đến cho khách hàng, đối tác dịch vụ phân tích kỹ thuật chính xác và báo cáo, giải pháp tin cậy, hiệu quả nhất với sự chân thành, trung thực, chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao của mình;

   – Tạo ra những lợi ích tốt nhất và chia sẻ hài hoà cho người lao động, cổ đông và cộng đồng dựa trên nền tảng những giá trị nhân văn, phát triển bền vững.

Tầm nhìn (VISION)

   Trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ phân tích kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, có uy tín quốc tế cao; luôn luôn là biểu tượng của niềm tin, đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của đối tác, khách hàng.

Các giá trị cốt lõi (CORE VALUES)

   1. Thái độ Chân thành – SINCERITY – Chân thành là thể hiện của Lễ Nghĩa – nền tảng của Đạo đức);

   2. Tinh thần Hợp tác – COOPERATION – Hợp tác là thể hiện của Nhân Hoà;

   3. Ý thức Trách nhiệm – RESPONSIBILITY – Trách nhiệm là thể hiện của Tín Tâm.

   4. Ứng xử Công bằng – JUSTICE – Công bằng là thể hiện của Liêm Chính;

   5. Hành động Tiên phong – PIONEER – Tiên phong là thể hiện của Trí Dũng.

vision n

Những thành công trong việc đổi mới, đột phá hoạt động giám định với ba nhiệm vụ trọng tâm như trên đã góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của EIC, doanh thu các năm đều tăng cao hơn so với năm trước, trích các nộp ngân sách nhà nước trung bình mỗi năm tăng 10%. Thành quả đáng khích lệ này chính là động lực để Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên của EIC tiếp tục phấn đấu, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ giám định và năng lực cạnh tranh chuyên môn nhằm mang đến hiệu quả kinh doanh cho khách hàng, xây dựng thương hiệu, uy tín của EIC.