GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Giám định Dầu thô, Xăng dầu, Khí hóa lỏng

Sử dụng dịch vụ giám định chuyên nghiệp giúp khách hàng giám sát chủ động trong hao hụt hàng hoá trong quá trình vận chuyển, ngăn ngừa tổn thất, đảm bảo chất lượng từ cảng dỡ đến cảng xếp,… Bên cạnh đó, việc giám định khối lượng, qui cách, phẩm chất cũng có ý nghĩa quan trọng để chứng minh một cách khách quan việc thực hiện nghĩa vụ của người bán, người cung cấp hàng, người sản xuất theo cam kết đã ghi trong Hợp đồng hoặc L/C. Kết quả giám định còn làm cơ sở để thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu..

marin man 1

Giám định Vật tư, Máy móc thiết bị

Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng một lô hàng máy móc, thiết bị nhập khẩu, phát hiện kịp thời sự thiếu hụt, hư hỏng, sai lệch hoặc tổn thất của hàng hóa,…Vì vậy, sử dụng dịch vụ giám định là yêu cầu cần thiết và yêu cầu này nên được tiến hành bắt đầu ngay tại bến đi, trên tàu/ phương tiện vận chuyển, cảng, cửa khẩu, trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ cho đến tận nhà máy/ công trình/ nơi tập kết hàng hóa.

71133c3cfe20a68d910ec7dc4925e071

Giám định Hàng hóa, khoáng sản

Với khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu lớn và có giá trị thì việc thất thoát một lượng nhỏ cũng ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế, Vì vậy, trong hoạt động thương mại, các bên kí kết được khuyến cáo chỉ định một tổ chức giám định độc lập, trung lập, có đủ năng lực, uy tín để tiến hành kiểm tra và cấp kết quả về thực trạng hàng hóa, bảo vệ giá trị hàng hóa, đặc biệt là giảm thiểu rủi ro và tổn thất thương mại cho các bên liên quan.

fertilizer1

Giám định Hàng hải

Việc xác định tàu chở hàng đủ điều kiện, khả năng chuyên chở hàng hóa trên sông, biển là điều kiện tiên quyết để bảo đảm an toàn cho cả con người và tài sản của doanh nghiệp. Để thực hiện lĩnh vực này, Giám định viên phải sử dụng tất cả các phương pháp giám định để đáp ứng theo yêu cầu của chủ tàu, Đại lý, người chuyên chở, doanh nghiệp…

800z495 container ship in harbour 350 4df9b8e73474e