GIÁM ĐỊNH THỬ NGHIỆM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Hợp chuẩn, hợp quy

Để khẳng định chắc chắn và đáng tin cậy về chất lượng cũng như an toàn của một sản phẩm tới người tiêu dùng, nhà sản xuất ngoài việc tự khẳng định thông qua quảng cáo trên nhãn các sản phẩm họ còn phải thông qua một bên độc lập để chứng minh về sản phẩm của mình giúp khách hàng yên tâm sử dụng. EIC tự hào là đơn vị liên danh với Trung tâm chứng nhận phù hợp – QUACERT, cùng hợp tác phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với lợi ích của các bên.

2021 02 23 111535

Phân tích thử nghiệm phục vụ hợp chuẩn hợp quy

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN.

OilRig