Với khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu lớn và có giá trị thì việc thất thoát một lượng nhỏ cũng ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế, Vì vậy, trong hoạt động thương mại, các bên kí kết được khuyến cáo chỉ định một tổ chức giám định độc lập, trung lập, có đủ năng lực, uy tín để tiến hành kiểm tra và cấp kết quả về thực trạng hàng hóa, bảo vệ giá trị hàng hóa, đặc biệt là giảm thiểu rủi ro và tổn thất thương mại cho các bên liên quan.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, EIC đã tập trung xây dựng đội ngũ Giám định viên chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm và chuyên sâu kiến thức trong việc giám định hàng hóa và tính toán lợi ích độc lập cho các bên liên quan. Đặc biệt giúp chứng minh lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với hợp đồng mua bán và các quy định quản lý của nhà nước.

Phạm vi cung cấp giám định hàng hóa trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cam kết cung cấp kết quả chính xác, trung thực, kịp thời.

 
Hàng hoá giám định: 
  • Hàng hoá nông sản: Gạo, Ngô/Bắp, Tiêu, Sắn lát, Bã đầu nành, Dầu thực vật, Trấu nén, Dăm gỗ, Dầu cọ,…Hinh 4 2 Hang hoa
 
 • Hàng hoá khoán sản: Than, quặng sắt, Clinker, Phân bón, Sắt thép…
ND HH KS  
Các dịch vụ giám định:
 •  Giám định khối lượng, số lượng, chất lượng.
 •  Giám định khối lượng bằng mớn nước
 •  Giám định bao bì, ký mã hiệu, ngày sản xuất, ngày hết hạn…
 •  Lấy mẫu.
 •  Kiểm đếm,
 •  Giám sát xếp/dỡ hàng
 •  Kiểm tra sạch sẽ phương tiện chuyên chở: tàu, sà lan, container…
 •  Giám định phương tiện vận chuyển để xác định sự phù hợp vận chuyển hàng hóa
 •  Giám định miệng  hầm hàng
 •  Giám định sắp xếp hàng hóa
 •  Giám định tình trạng hàng  hóa
 •  Giám sát khối lượng qua cân bàn, cân cầu
 •  Giám định khối lượng hàng lỏng chở bằng tàu biển, container…
 •  Giám định trước khi xếp hàng
  Khách hàng:
 •  Khách hàng Bảo Hiểm: PVI, Bảo Việt, BIC, Bảo Long,…
 •  Khách hàng khác: Ban quản lý Nhiệt Điện Vũng Áng, Công ty Điện lực Dầu Khí, Than Đông Bắc, Than Thuận An, Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải,…
  Chứng nhận/chứng chỉ công nhận:
 •  Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng về cung cấp dịch vụ Giám định Thương mại ISO 9000
 •  Chứng chỉ công nhận đủ năng lực giám định phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn – ISO 17020: 2012.