Việc xác định tàu chở hàng đủ điều kiện, khả năng chuyên chở hàng hóa trên sông, biển là điều kiện tiên quyết để bảo đảm an toàn cho cả con người và tài sản của doanh nghiệp. Để thực hiện lĩnh vực này, Giám định viên phải sử dụng tất cả các phương pháp giám định để đáp ứng theo yêu cầu của chủ tàu, Đại lý, người chuyên chở, doanh nghiệp…

 

Dịch vụ đánh giá an toàn được thực hiện theo các chương trình, quy định, điều khoản của quốc tế.

 

Bằng đội ngũ giám định viên có trình độ cao, chuyên nghiệp, có bề dày kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực hàng hải, EIC đã tạo được uy tín, được khách hàng đánh giá cao trong nghiệp vụ giám định an toàn hàng hải, giúp khách hàng an tâm khi sử dụng dịch vụ.


Product Tanker Supply About to Outpace Demand
Dịch vụ giám định:
  •  Giám định sự phù hợp của tàu cho các mục đích sử dụng
  • Giám định thuê, trả tàu
  •  Giám định trước khi mua tàu
  •  Giám định tình trạng trước khi vào hội P&I
  •  Đánh giá an toàn đối với các phương tiện nổi theo chương trình IMCA và OVID
  •  Đánh giá rủi ro cho nhà máy đóng tàu theo các điều khoản JH 143
  • Giám định an toàn hàng hải trong việc sắp xếp, vận chuyển và lắp đặt các thiết bị, công trình dầu khí (Marine Warranty Survey).
oil rig repair gulf
Khách hàng: Biển Đông POC, Cửu Long JOC, Hoàn Long Hoàn Vũ JOC, PTSC POS, PVEP POC,…