GIÁM ĐỊNH SẢN PHẨM DẦU THÔ, XĂNG DẦU,
KHÍ HÓA LỎNG

Sử dụng dịch vụ giám định chuyên nghiệp giúp khách hàng giám sát chủ động trong hao hụt hàng hoá trong quá trình vận chuyển, ngăn ngừa tổn thất, đảm bảo chất lượng từ cảng dỡ đến cảng xếp,… Bên cạnh đó, việc giám định khối lượng, qui cách, phẩm chất cũng có ý nghĩa quan trọng để chứng minh một cách khách quan việc thực hiện nghĩa vụ của người bán, người cung cấp hàng, người sản xuất theo cam kết đã ghi trong Hợp đồng hoặc L/C. Kết quả giám định còn làm cơ sở để thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu.

2

Dịch vụ giám định của EIC với nguồn nhân lực chuyên sâu, có kinh nghiệm về giám định khối lượng, chất lượng dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ tại hầu hết các kho cảng, khu vực kinh tế trọng điểm từ Bắc vào Nam sẽ giúp khách hàng bảo vệ được lợi ích tài chính của mình trong giao nhận hàng hóa, lưu trữ, chuyên chở và các hoạt động kinh doanh khác một cách kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả. Sản phẩm của dịch vụ EIC đáp ứng các yêu cầu của khách hàng theo quy định trong nước và quốc tế.

 

Dịch vụ giám định chính:

 • Xếp hàng – Giao nhận từ bồn bờ xuống tàu vận chuyển
 • Dỡ hàng – Giao nhận từ tàu lên bồn bờ
 • Chuyển bồn – Giao nhận từ bồn bờ qua bồn bờ
 • Chuyển tải – Giao nhận từ tàu mẹ sang các tàu con
 • Lấy mẫu
 • Phân tích, thử nghiêm
 • Cấp nhiên liệu cho tàu
 • Giao nhận qua mạn offshore
 • Xuất dầu thô từ các kho nổi FPSO ngoài khơi qua Crude Oil Carrier

3

 

Hàng hoá giám định về Dầu mỏ và các sản phẩm Dầu mỏ như: Dầu Thô, LPG, Propylene, Nhiên liệu bay JET, Kerosene, Mogas, Diesel Oil, fuel oil, chemical, Nhựa đường…

 

Khách hàng: 

 •  Khách hàng nước ngoài: BP, Chevron, Phillips 66, SK Energy, Taiyo Oil, Idemitsu, Mitsui…
 •  Khách hàng trong nước: BSR, PV OIL, PETROLIMEX, PV GAS, SAIGON PETRO, PETEC, PETIMEX, TOTAL, MIPECO, THALEXIM, PETROMEKONG…

Chứng nhận/ Chứng chỉ công nhận: 

 •  Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng về cung cấp dịch vụ Giám định Thương mại ISO 9000
 • ​ Chứng chỉ công nhận đủ năng lực giám định phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn – ISO 17020: 2012.