Branch network

by admin

BRANCH NETWORK
Hình ảnh trao giải cho các thành viên xuất sắc của Công ty Cổ phần Giám Định Năng Lượng Việt Nam (EIC).

EIC is committed to always being dedicated, always striving to serve!

EIC always knows how to take advantage of the existing network of branches in many provinces and cities to save countless hours and save costs for numerous domestic and foreign customers.

Hình ảnh bản đồ Việt Nam bằng tên công ty EIC.

“Independence – Accuracy – Objectivity”

Hình ảnh giám định viên EIC làm việc ngoài dự án.
Hình ảnh kiểm định viên EIC làm việc trong phòng thí nghiệm.
Hình ảnh các nhân viên Công ty Cổ phần Giám Định Năng Lượng Việt Nam (EIC).

Head Office

32 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (+84) 28 3514 9708             Fax: (+84) 28 3514 9709 Email: info@eic.com.vn

EIC Northern Branch

101 Dang Ma La, Kinh Duong Ward, Le Chan District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: (+84) 225 3822 966            Fax: (+84) 225 3822 965 Email: info.nob@eic.com.vn

EIC Central Branch

09 Hoa Phu 19 Street, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City, Vietnam
Tel: (+84) 236 3540 910            Fax: (+84) 236 3654 338 Email: info.ceb@eic.com.vn

EIC South East Branch

135/168 Le Quang Dinh Street, Thang Nhat Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam
Tel: (+84) 254 3577 838            Fax: (+84) 254 3577 839 Email: info.seb@eic.com.vn

EIC Mekong Delta Branch

Unit H40, No.3 Street, Hung Phu Group, Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam
Tel: (+84) 938 169 538 Email: info.mkb@eic.com.vn

EIC Dung Quat Branch

Tuyet Diem 1 Hamlet, Binh Thuan Village, Binh Son District, Quang Ngai Province, Vietnam
Tel: (+84) 255 3618 789            Fax: (+84) 255 3618 789 Email: info.ceb@eic.com.vn

EIC Representative office in Binh Dinh

43 Nguyen Lac Street, Tran Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam
Tel: (+84) 914 280 108 Email: info.ceb@eic.com.vn

EIC Representative office in Ha Noi

No.39, 335 Lane, Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Việt Nam
Tel: (+84) 904 677 798 Email: info.nob@eic.com.vn

EIC Lab Center

8, D4A street, Kien A Residential Area , Phuoc Long B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (+84) 938926538 Email: info.lab@eic.com.vn

EIC Lab Quang Ngai

Tuyet Diem 1 Hamlet, Binh Thuan Village, Binh Son District, Quang Ngai Province, Vietnam<br> Tel: (+84) 255 3618 789            Fax: (+84) 255 3618 789 Email: info.lab@eic.com.vn

EIC Lab Quang Ninh

Group 63, Diem Thuy Block, Cam Dong Ward, Cam Pha City, Quang Ninh province, Vietnam
Tel: (+84) 913 911 566 Email: info.lab@eic.com.vn

EIC Lab Hai Phong

746 Nguyen Van Linh Street, Niem Nghia Ward, Le Chan District, Hai Phong City, Vietnam Tel: (+84) 225 3822 966            Fax: (+84) 225 3822 965 Email: info.lab@eic.com.vn