ĐO LƯỜNG, HIỆU CHUẨN

Kiểm định, Hiệu chuẩn bồn/bể, hệ thống tuyến ống

Việc xác định chính xác khối lượng hàng hóa dạng lỏng (dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, LPG, LNG, các sản phẩm sau chế biến và các loại hóa chất sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu được hao hụt hàng hóa trong các hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế. Với các trang thiết bị chuyên dụng và hiện đại kết hợp với các phần mềm tiên tiến, EIC cung cấp các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn lập bảng tra thể tích cho các loại bồn chứa với độ chính xác cao bằng các kỹ thuật đo đạt có sử dụng công nghệ Laser (máy toàn đạt TCRA 1202 +).

Flexim Flexus Classic Controls

Kiểm định, hiệu chuẩn Tàu, Sà lan

Áp dụng phương pháp mà các nước tiến tiến trên thế giới đang áp dụng, Chúng tôi sử dụng máy Toàn đạc điện tử Leica TCRA1200 R1000 đo đạt số liệu không gian ba chiều của các hầm hàng, Mô phỏng hình ảnh 3D của các hầm hàng với kích thước thực tế, Dùng phần mềm chuyên dụng để xử lý số liệu giúp cho việc xây dựng được bảng tra thể tích có kết quả chính xác nhất hiện nay.

1236021733 3

Kiểm kê kho

Đo đạc số liệu không gian 3 chiều bề mặt đống hàng bằng máy Toàn đạc điện tử Leica TCRA1200 R1000, Dựng hình 3D phù hợp với hình ảnh thực tế của đống hàng, Dùng phần mềm chuyên dụng để xử lý số liệu giúp xác định khối lượng đống hàng rời nhanh chóng và đạt kết quả chính xác cao.

unnamed