EIC cung cấp toàn diện các giải pháp phân tích, thử nghiệm sản phẩm hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng đánh giá được mức độ đáp ứng và phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của cơ quan Quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn, hiệu suất và phát triển bền vững.

 

Toàn cầu hoá đã làm thay đổi thế giới, mở ra các thị trường mới, nguồn cung, quy định và sản phẩm. Người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, an toàn, hiệu suất và tính bền vững của sản phảm, gây sức ép rất lớn đến nhà sản xuất, vận tải, phân phối và thương mại. EIC có thể giúp bạn quản lý tận gốc vấn đề thông qua việc thấu hiểu rõ đặc tính của sản phẩm, đánh giá mức độ đáp ứng và sự phù hợp của hàng hóa đới với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của cơ quan quản lý Nhà nước. 

 

Dịch vụ thử nghiệm của EIC có thể được linh hoạt thực hiện tại hiện trường, tại các phòng thí nghiệm hiện đại của EIC hoặc chứng kiến thử nghiệm tại nơi sản xuất, giúp cung cấp những dữ liệu bạn cần để tối ưu hóa quy trình sản xuất và đưa sản phẩm của bạn ra thị trường một cách nhanh chóng, tiết kiệm, thuận tiện và hiệu quả nhất. 

 

Với vị thế của tổ chức giám định, thử nghiệm, chứng nhận và kiểm định đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam từ năm 1957, chuyên gia, phân tích viên của chúng tôi được trang bị đầy đủ về trang thiết bị, trình độ và kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu thử nghiệm và thời gian của cộng đồng và doanh nghiệp. EIC cũng được các cơ quan quản lý nhà nước chỉ định thực hiện nhiều hoạt động kiểm tra phục vụ Quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành.

 

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH & THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC LĨNH VỰC

 • An toàn thực phẩm
 • Sản phẩm nông hoá học
 • Thức ăn chăn nuôi
 • Vi sinh
 • Hoá, sản phẩm hoá chất
 • Hàng tiêu dùng và bán lẻ
 • Môi trường và chất lượng sống
 • Khai khoáng và năng lượng
 • Than, nhiên liệu rắn
 • Dầu khí LPG, nhiên liệu lỏng
 • Vật liệu xây dựng
 • Điện – Điện tử
 • Thử nghiệm không phá huỷ (NDT)

 

THỬ NGHIỆM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Hệ thống phòng thí nghiệm của EIC được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA) công nhận đạt tiêu chuẩn VILAS sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu với tính hiệu quả cao nhất. Chúng tôi cũng được chỉ định thực hiện thử nghiệm phục vụ Quản lý Nhà nước đối với nhiều lĩnh vực hàng hóa:

 • Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Thức ăn chăn nuôi 
 • Phân bón
 • Xăng dầu và LPG
 • Sản phẩm dệt may
 • Giấy ăn, giấy vệ sinh
 • Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
 • Thép và vật liệu xây dựng

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn từ các chuyên gia trong lĩnh vực thử nghiệm!