EIC cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực Đường bộ với sự cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

 

Giao thông đường bộ bao gồm xe máy, ô-tô, xe đạp, xe gắn máy,v.v… Tất cả đều nhằm mục đích giúp con người di chuyển để gặp gỡ giao lưu xã hội dễ dàng và đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, giao thương. Vì thế, có không ít các quy chuẩn, yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ cần được đánh giá, chứng nhận trước khi đưa ra sử dụng.

 

Với kinh nghiệm hơn 60 năm trong hoạt động kiểm định, cùng uy tín được khẳng định trong nhiều dự án trọng điểm quốc gia, sự tin tưởng chỉ định bởi cơ quan quản lý, EIC cung cấp các giải pháp đánh giá chất lượng, an toàn, khả năng vận hành, tác động môi trường và giá trị đối với máy móc, thiết bị sử dụng trong giao thông đường bộ. Từ việc giúp bạn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tính đồng bộ, tình trạng, sự phù hợp với hợp đồng mua bán, yêu cầu của dự án, các quy định của cơ quan quản lý nhà nước khi nhập khẩu, giao dịch; thử nghiệm khả năng vận hành; chứng nhận chất lượng đưa sản phẩm nhanh chóng đến với thị trường; thẩm định giá trị tài sản; quản lý hiệu quả và kiểm định định kỳ đảm bảo an toàn máy móc thiết bị.

 

Các dịch vụ của EIC đối với phương tiện đường bộ:

GIÁM ĐỊNH

  • Giám định số lượng, tình trạng
  • Giám định chủng loại, qui cách, tính đồng bộ 
  • Giám định chất lượng, đặc tính kỹ thuật 
  • Giám định xuất xứ
  • Giám định tính chuyên dùng, phạm vi sử dụng 
  • Giám định tổn thất 
  • Giám định hư hại, thiệt hại

  

KIỂM ĐỊNH

  • Kiểm định chất lượng và an toàn thiết bị

CHỨNG NHẬN

  • Chứng nhận ISO 14001
  • Chứng nhận chất lượng sản phẩm hợp chuẩn