Thiết bị đo lường luôn được tin cậy là nhờ vào tính chính xác của nó. Khi một cảm biến hoặc thiết bị có sự biến đổi về nhiệt độ hay sức ép về vật lý, công suất của nó sẽ bắt đầu giảm, hay còn gọi là “độ lệch”. Điều này có nghĩa là dữ liệu đo lường từ thiết bị sẽ trở nên thiếu chính xác, không tin cậy, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị trở thành hoạt động đặc biệt cần thiết đối với các đơn vị, tổ chức sử dụng chúng.  

 

Với cơ sở vật chất hiện đại, các chuyên gia EIC sẵn sàng cung cấp các giải pháp về kiểm định và hiệu chuẩn đối với các phương tiện đo lường, chuẩn đo lường. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này và có thể cung cấp dịch vụ kiểm định đối với nhiều loại phương tiện đo lường và chuẩn đo lường ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, EIC được các cơ quan Quản lý Nhà nướ tin tưởng và chỉ định thực hiện đối với lĩnh vực kiểm định và hiệu chuẩn.

 

Danh mục kiểm định một số thiết bị đo lường, chuẩn đo lường:

Cân các loại

 • Cân kỹ thuật
 • Cân điện tử
 • Cân ô tô
 • Cân bàn
 • Cân đồng hồ lò xo
 • Cân phân tích

Thiết bị khác

 • Bể trụ chứa ngang
 • Bể trụ chưa đứng
 • Các loại áp kế
 • Đồng hồ đo khí kiểu màng

  

Thiết bị phòng thí nghiệm

 • Máy đo khí
 • Nhiệt ẩm kế
 • Ống đong định mức
 • Máy đo PH
 • Lưu lượng kế khí
 • Pipet, buret
 • Máy đo chất lượng nước
 • Máy đo độ ồn
 • Bình định mức