EIC sở hữu đội ngũ các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện giám định, đánh giá chất lượng các loại khoáng sản nhằm giúp các doanh nghiệp tự tin thâm nhập thị trường trong và ngoài nước.

 

Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác, sử dụng. Khoáng sản trong tự nhiên bao gồm cát, đất, đá, sỏi các loại, thạch anh, amiăng, quặng các loại,…

 

Trong mỗi loại khoáng sản, thành phần cấu tạo sẽ khác nhau. Công việc giám định khoáng sản giúp các doanh nghiệp và bạn xác định rõ hàm lượng, giá trị thực của sản phẩm. Vì thế, bằng chứng về sự phù hợp của chất lượng khoáng sản luôn là điều cần được xác minh, ngay từ lúc khai thác cho tới lúc vận chuyển, bàn giao.

 

Với kinh nghiệm đánh giá sự phù hợp các sản phẩm từ năm 1954, EIC cam kết tận tình giúp đánh giá chất lượng khoáng sản nhằm tránh những tranh chấp không đáng có và tối ưu hóa lợi nhuận tạo điều kiện tốt nhất để sản phẩm của bạn thâm nhập vào mọi thị trường trên thế giới.

 

Các dịch vụ của EIC đối với sản phẩm khoáng sản bao gồm:

CHỨNG NHẬN

  • Chứng nhận phục vụ công bố hợp chuẩn, hợp quy
  • Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
  • Chứng nhận ISO 14001
  • Hợp chuẩn không thuộc kiểm tra Nhà nước

 

GIÁM ĐỊNH

  • Giám định số lượng, khối lượng (mớn nước, toàn đạc, thể tích)
  • Giám định phẩm chất, chất lượng (thành phần, hàm lượng, các chỉ tiêu bổ sung)
  • Giám định On/Off Hire

THỬ NGHIỆM

  • Phân tích chất lượng (thành phần, hàm lượng)