Xây dựng là một lĩnh vực phức tạp và đỏi hỏi việc kết hợp vận hành ở rất nhiều công đoạn. Ở tất cả những công đoạn này, bạn cần phải đạt được những yêu cầu về chất lượng, an toàn, chi phí và thời gian hoàn thành. 

 

Dịch vụ của EIC cung cấp các giải pháp đánh giá sự phù hợp như giám định, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và chứng nhận ở rất nhiều khâu trong dự án xây dựng, để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo các khâu được thiết kế và thi công tuân thủ các yêu cầu thương mại và các quy định về kỹ thuật. 

 

Phạm vi giải pháp dịch vụ của EIC bao gồm:

 • Giám sát lắp đặt máy móc thiết bị
 • Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng
 • Kiểm định máy móc thiết bị điện, điện tử
 • Hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường
 • Giám định máy móc thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng
 • Chứng nhận hợp quy sản phẩm, vật liệu xây dựng
 • Thử nghiệm
 • Thử nghiệm vật liệu xây dựng
 • Chuỗi cung ứng
 • Giám sát nhà cung ứng
 • Giám định tại thời điểm bốc/dỡ
 • Giám sát quá trình vận chuyển
 • Kiểm tra không phá huỷ
 • Tư vấn & đào tạo an toàn lao động
 • Thẩm định môi trường

Hãy liên hệ với EIC để chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.