THÔNG BÁO

 MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ XE ÔTÔ TOYOTA INNOVA ĐÃ QUA SỬ DỤNG

 

 - Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-EIC-HĐQT ngày 27/04/2020 vv tạm phê duyệt kế hoạch SXKD 2020 của toàn EIC;

- Căn cứ Quy chế đấu giá của Công ty E ban hành;

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật & Giải pháp an toàn EIC (ETV) thông báo mời tham gia đấu giá thanh lý tài sản  như sau:

 

1. Thông tin tài sản:

 

    TT

 Tên TSCĐ

Mô tả

Giá trị khởi điểm

(VND – bao gồm thuế)

     1

  Xe ô tô Inova 51A. 315.13

Xe Toyota innova 2.0E đời 2012 đã qua sử dụng

297.500.000 VNĐ

 

2. Bước giá: 100.000 VNĐ; Giá khởi điểm hợp lệ: giá trị khởi điểm + Bước giá

 

3. Khoản tiền đặt trước bảo lãnh tham dự đấu giá.

Đặt cọc: 5% trên giá khởi điểm tương đương 14.875.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bốn triệu, tám trăm bảy mươi lăm ngàn đồng) trong vòng 01 ngày kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá

- Hình thức đặt cọc: Chuyển khoản:

Tên Tài khoản: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật & Giải pháp an toàn EIC (ETV)

Số TK: 088 1000 4700 92

Tại: NH TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Gia Định

- Nội dung: Đặt cọc tham dự đấu giá xe Ô tô Inova 51A 315.13

- Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế cuộc bán đấu giá sẽ được Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam trả lại chậm nhất 07 (bảy) ngày kể từ ngày tổ chức bán đấu giá.

 

4. Phí hồ sơ, phí tham dự đấu giá:

- Phí hồ sơ: 50.000 VNĐ /bộ (Bằng chữ: Năm mươi ngàn đồng chẵn)

- Phí tham dự đấu giá: 0 đồng /lần.

 

5. Đối tượng tham gia đấu giá: Các cá nhân/tổ chức có nhu cầu;

 

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

 

7. Thời gian và địa điểm:

7.1 Thời gian thông báo và địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước

- Thời gian đăng thông báo đấu giá: từ ngày 18/05/2020 đến ngày 01/06/2020

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 18/05/2020 đến ngày 01/06/2020

- Địa điểm bán hồ sơ tại: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật & Giải pháp an toàn EIC (ETV). Địa chỉ: 32 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

7.2 Thời gian và địa điểm xem tài sản:

- Ngày 01/06/2020 tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật & Giải pháp an toàn EIC (ETV).  Địa chỉ: 32 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

7.3 Thời gian nộp đăng ký đấu giá và tiền cọc:

- Thời gian nộp đơn đăng ký đấu giá: từ ngày 18/05/2020 đến hết ngày 01/06/2020

- Thời hạn nộp tiền phí tham gia đấu giá, tiền cọc trước: trong vòng 01 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký.

- Địa điểm nộp hồ sơ tại: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật & Giải pháp an toàn EIC (ETV)Địa chỉ: 32 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

7.4 Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức phiên đấu giá và hạn nhận phiếu đấu giá: 15h00 Ngày 02/06/2020.

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tại Phòng họp, Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật & Giải pháp an toàn EIC (ETV).  Địa chỉ: 32 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Cá nhân/tổ chức có nhu cầu liên hệ, Bà Phạm Thị Dạ Hương - Trưởng phòng Tổng hợp Công ty ETV từ ngày 18/05/2020 đến hết ngày 01/06/2020 để mua hồ sơ tham gia đấu giá.

ETV Trân trọng thông báo! 

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18/05/2020

 


Kết nối với chúng tôi

 

© 2010 -  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 
32 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT:  (+84) 028 3514 9708 - Fax: (+84) 028 3514 9709 - Email: info@eic.com.vn

 © Copyright 2015 www.eic.com.vn, all rights reserved.

www.webso.vn