THÔNG BÁO

 MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

 

- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-EIC-HĐQT ngày 19/6/2017 vv thanh lý tài sản đợt 1/2017;

- Căn Cứ Quy chế đấu giá của Công ty EIC ban hành;

Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam (EIC) thông báo mời tham gia đấu giá thanh lý tài sản  như sau:

 

1. Thông tin tài sản:

TT

Tên TSCĐ

Mã TSCĐ

Năm mua

Giá trị khởi điểm

(VND – bao gồm thuế)

1

 Xe Honda Civic E2.0

51A-55583

 24T0001

05/2010

360.000.000

2

Xe Innova 7 chỗ 

51A-31512

20T0309

04/2012

407.000.000

 

2. Bước giá: 100.000 VNĐ; Giá khởi điểm hợp lệ: giá trị khởi điểm + Bước giá

 

3. Khoản tiền đặt trước bảo lãnh tham dự đấu giá.

 • Đặt cọc: 5% trên giá khởi điểm trong vòng 01 ngày kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá.
 • Hình thức đặt cọc: Chuyển khoản:

Tên Tài khoản: Công ty cổ phần giám định Năng lượng Việt Nam

Số TK: 1511100806008

Tại: NH TMCP Quân Đội-CN An Phú  

Nội dung: Đặt cọc tham dự đấu giá xe Ô tô

 • Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế cuộc bán đấu giá sẽ được Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam trả lại chậm nhất 07 (bảy) ngày kể từ ngày tổ chức bán đấu giá.

 

4. Phí hồ sơ, phí tham dự đấu giá:

 • Phí hồ sơ: 50.000 VNĐ /bộ (Bằng chữ: Năm mươi ngàn đồng chẵn)
 • Phí tham dự đấu giá: 0 đồng /lầ

 

5. Đối tượng tham gia đấu giá: Các cá nhân/tổ chức có nhu cầu;

 

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

 

7. Thời gian và địa điểm bán, nộp hồ sơ, tiền đặt trước; Thời gian khảo sát tài sản bán đấu giá; Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá.

7.1Thời gian thông báo và địa điểm bán hồ sơ:, nộp hồ sơ, tiền đặt trước

 • Thời gian đăng thông báo đấu giá: từ 21/8/2017 đến 25/8/2017
 • Thời gian bán hồ sơ: 22/08/2017 đến 25/8/2017
 • Địa điểm bán hồ sơ tại: Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam – địa chỉ: Tòa nhà Topaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

7.2 Thời gian và địa điểm xem tài sản:

 • Ngày 28/8/2017 tại Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam – địa chỉ: Tòa nhà Topaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.     

7.3 Thời gian nộp đăng ký đấu giá và tiền cọc:

 •  Nộp đơn đăng ký đấu giá: ngày 28/8/2017-30/8/2017.
 • Thời hạn nộp tiền phí tham gia đấu giá, tiền cọc trước: trong vòng 01 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký.
 • Địa điểm nộp hồ sơ tại: Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam – địa chỉ: PF04, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

7.4 Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức phiên đấu giá và hạn nhận phiếu đấu giá: 15h00 Ngày 08/09/2017.

 • Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Phòng họp, Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam - địa chỉ: Tòa nhà Topaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Cá nhân/tổ chức có nhu cầu liên hệ, Bà Phan Trần Anh Thi – Phó trưởng phòng HCNS Công ty EIC từ ngày 22/08/2017 đến 25/8/2017 để mua hồ sơ tham gia đấu giá.

 

Trân trọng thông báo!

 Văn bản đính kèm


Kết nối với chúng tôi

       

© 2010 -  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 
Số PF04 - PF06A tầng lửng, Khu 3 (Lô 1.3.1) Toà nhà Topaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT:  (+84) 028 3514 9708 - Fax: (+84) 028 3514 9709 - Email: info@eic.com.vn

 © Copyright 2015 www.eic.com.vn, all rights reserved.

www.webso.vn