THÔNG BÁO

 MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

 

 - Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-EIC-HĐQT ngày 28/10/2019 vv thanh lý tài sản xe ô tô Inova 43A. 016 -76;

- Căn cứ Quy chế đấu giá của Công ty EIC ban hành;

Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam (EIC) thông báo mời tham gia đấu giá thanh lý tài sản  như sau:

 

1. Thông tin tài sản:

    TT

 Tên TSCĐ

Mã TSCĐ

Giá trị khởi điểm

(VND – bao gồm thuế)

     1

  Xe ô tô Inova 43A. 016 -76

25T13-PTVT-001 

325.000.000

 

2. Bước giá: 100.000 VNĐ; Giá khởi điểm hợp lệ: giá trị khởi điểm + Bước giá

 

3. Khoản tiền đặt trước bảo lãnh tham dự đấu giá.

Đặt cọc: 5% trên giá khởi điểm tương đương 15.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng) trong vòng 01 ngày kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá

- Hình thức đặt cọc: Chuyển khoản:

Tên Tài khoản: Công ty cổ phần giám định Năng lượng Việt Nam

Số TK: 1511100806008

Tại: NH TMCP Quân Đội-CN An Phú  

- Nội dung: Đặt cọc tham dự đấu giá xe Ô tô Inova 43A. 016 -76

- Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế cuộc bán đấu giá sẽ được Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam trả lại chậm nhất 07 (bảy) ngày kể từ ngày tổ chức bán đấu giá.

 

4. Phí hồ sơ, phí tham dự đấu giá:

- Phí hồ sơ: 50.000 VNĐ /bộ (Bằng chữ: Năm mươi ngàn đồng chẵn)

- Phí tham dự đấu giá: 0 đồng /lần.

 

 5. Đối tượng tham gia đấu giá: Các cá nhân/tổ chức có nhu cầu;

 

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

 

7. Thời gian và địa điểm:

7.1 Thời gian thông báo và địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước

- Thời gian đăng thông báo đấu giá: từ 30/10/2019 đến 15/11/2019

- Thời gian bán hồ sơ: 30/10/2019 đến 15/11/2019

- Địa điểm bán hồ sơ tại: Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung. Địa chỉ: 44 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

 

7.2 Thời gian và địa điểm xem tài sản:

- Ngày 14/11/2019 tại Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam – địa chỉ: Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung. Địa chỉ: 44 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng .

 

7.3 Thời gian nộp đăng ký đấu giá và tiền cọc:

- Thời gian nộp đơn đăng ký đấu giá: ngày 30/10/2019-15/11/2019.

- Thời hạn nộp tiền phí tham gia đấu giá, tiền cọc trước: trong vòng 01 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký.

- Địa điểm nộp hồ sơ tại: Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung, địa chỉ: 44 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

 

7.4 Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức phiên đấu giá và hạn nhận phiếu đấu giá: 15h00 Ngày 15/11/2019.

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Phòng họp, Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung, địa chỉ: 44 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

 

Cá nhân/tổ chức có nhu cầu liên hệ, Bà Huỳnh Thị Kim Lê – Trưởng phòng Tổng họp Chi nhánh Miền Trung từ ngày 30/10/2019 đến 15/11/2019 để mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Trân trọng thông báo! 

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 30/10/2019


Kết nối với chúng tôi

 

© 2010 -  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 
Số PF04 - PF06A tầng lửng, Khu 3 (Lô 1.3.1) Toà nhà Topaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT:  (+84) 028 3514 9708 - Fax: (+84) 028 3514 9709 - Email: info@eic.com.vn

 © Copyright 2015 www.eic.com.vn, all rights reserved.

www.webso.vn