Ngày 26/7/2016

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2016, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là giá dầu thô tiếp tục giữ ở mức thấp (thời điểm 18-1-2016 đạt mức 27 USD/thùng, thấp nhất trong 13 năm gần đây), đã ảnh hưởng đến các mặt hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ý thức đầy đủ về trách nhiệm là tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước, mọi kết quả hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đều ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP và nguồn thu ngân sách nhà nước; tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong tập đoàn đã tăng cường đoàn kết, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Những kết quả nổi bật

Sáu tháng đầu năm, Đảng ủy - Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 629/CTr- DKVN ngày 1-2-2016 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7-1-2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; phân công cụ thể trong Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016; lãnh đạo tập đoàn đã trực tiếp làm việc với từng nhà thầu dầu khí, từng đơn vị thành viên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cho đơn vị; chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào thực tiễn xây dựng chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị; triển khai các giải pháp cấp bách để ứng phó với những khó khăn nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Hệ thống đường ống dẫn khí của PVN được vận hành an toàn, cung cấp ổn định khí cho các hộ tiêu thụ; công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, đột xuất và kiểm định hiệu chuẩn được triển khai theo đúng kế hoạch, đúng quy trình và bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.

Trong sáu tháng đầu năm 2016, các hệ thống đường ống dẫn khí đã cung cấp 5,51 tỷ m3 khí khô, vượt 8,7% so với kế hoạch sáu tháng, bằng 59% kế hoạch năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015; 36,8 nghìn tấn Condensate, vượt 30% kế hoạch sáu tháng và bằng 65% kế hoạch năm và 162 nghìn tấn LPG, vượt 24% kế hoạch sáu tháng và bằng 62% kế hoạch năm.

Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hóa dầu của PVN được vận hành an toàn với công suất tối ưu, công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu kế hoạch đề ra, trong đó: PVN đã hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/A0 trong việc phối hợp giữa vận hành, huy động tối ưu công suất các nhà máy điện, bảo đảm cung cấp điện cho lưới điện quốc gia theo đúng kế hoạch huy động của A0 đề ra. Sản lượng điện cung cấp trong sáu tháng đầu năm đạt 10,74 tỷ kWgiờ, bằng 100% kế hoạch sáu tháng và bằng 53% kế hoạch năm. Sản lượng sản xuất đạm sáu tháng đầu năm đạt 826,5 nghìn tấn, vượt 1,0% kế hoạch sáu tháng và bằng 52,2% kế hoạch năm. Sản lượng sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn sáu tháng đầu năm đạt 3,38 triệu tấn, vượt 15,8% kế hoạch sáu tháng và 59% kế hoạch năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) sáu tháng đạt 252,5 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% kế hoạch sáu tháng và bằng 58% kế hoạch năm; góp phần quan trọng vào mức tăng GDP của cả nước.

Nhiều đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục đạt kết quả sản xuất, kinh doanh tốt, điển hình như: Các đơn vị sản xuất: VSP, PVEP, BSR, PVFCCo đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng sản xuất đề ra; tám đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu doanh thu hợp nhất sáu tháng đề ra, đó là: PTSC, PVTrans, PVI, Petrosetco, PVE, VPI và PVMTC; 12 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước sáu tháng đề ra: PVOil, PVPower, PVCombank, PVFCCo, PVCFC, PVI, PVTrans, Petrosetco, PVE, VPI và PVMTC; Một số đơn vị đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao (tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt hơn 3,5% - so với lãi suất huy động của ngân hàng trung bình hiện nay là 7,0%/năm, tương đương trung bình 3,5%/sáu tháng). Cụ thể: PVGas đạt 7,3%, PVFCCo đạt 9,6%, Petrosetco đạt 6,5%, PVI đạt 5,9%, PVTrans đạt 5%, PTSC đạt 4,8%, VSP đạt 3,6%, PVPower đạt 3,6%.

Đẩy mạnh công tác đầu tư - thực hành tiết kiệm

Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của PVN được kiểm soát chặt chẽ. Giá trị thực hiện đầu tư sáu tháng đạt 21,1 nghìn tỷ đồng. Tập đoàn đã tập trung rà soát kế hoạch đầu tư năm 2016; chỉ đạo các đơn vị thực hiện phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn, đầu tư theo trọng điểm, không đầu tư các dự án không có khả năng thu xếp vốn, hiệu quả kinh tế - xã hội không cao; hoàn thành đầu tư và đưa công trình RC-9 (lô 09-1) vào khai thác từ ngày 6-6-2016- vượt tiến độ 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch đề ra; khởi động chuỗi dự án Lô B - Ô Môn vào ngày 4-3-2016; lắp đặt thành công cụm máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 12-4-2016; hoàn thành công tác lắp đặt phần áp lực, hoàn thành thử kín bằng khí để chuẩn bị thử áp Lò hơi số 1 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 dự kiến vào cuối tháng 7-2016.

 

[​IMG] 
    Đoàn công tác của PVN kiểm tra tiến độ dự án tại công trường Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.

Về tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm. Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được tập đoàn đặc biệt quan tâm để ứng phó với sự suy giảm của giá dầu. Theo đó, ngày 20-10-2015, Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐU về tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng thời bước vào thực hiện kế hoạch năm 2016, ngay từ những ngày đầu năm, HĐTV, Tổng Giám đốc đã có nhiều văn bản chỉ thị về việc rà soát tiết giảm chi phí... các đơn vị trong tập đoàn đã nghiêm túc tổ chức thực hiện. Kết quả, trong sáu tháng đầu năm 2016 đã đạt được: Tổng số tiền các đơn vị đăng ký phấn đấu tiết giảm trong cả năm 2016 là 9.052 tỷ đồng, tăng 4.615 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015 (4.437 tỷ đồng). Trong đó, kết quả thực hiện tiết giảm trong sáu tháng đầu năm là 4.741 tỷ đồng, bằng 52,4% so với kế hoạch đề ra cho cả năm, trong đó: từ giảm chi phí đầu tư đạt 2,04 nghìn tỷ đồng, bằng 94,5% kế hoạch năm; từ chi phí vận hành/chi phí quản lý phân xưởng/chi phí quản lý chung đạt 2,03 nghìn tỷ đồng, bằng 55,4% kế hoạch năm; từ chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư, thiết bị năng lượng đạt 396 tỷ đồng, bằng 45,4% kế hoạch năm; từ đàm phán tiết giảm giá vật tư/thiết bị đã ký hợp đồng đạt 196 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm; từ giảm chi phí tài chính 20,6 tỷ đồng, bằng 8% kế hoạch…

Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai theo đúng Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 5-1-2013 và Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 3-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Kết quả, trong sáu tháng đầu năm 2016, Tập đoàn đã: rà soát, hoàn thiện lại kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 theo ý kiến góp ý của Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cổ phần hóa các đơn vị PVPower, PVOil và BSR; hoàn thiện dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN theo ý kiến của Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ; tổ chức phê duyệt, thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 cho các đơn vị thành viên: PVPower, PTSC, Petrosetco, PVCFC, PVI và DMC.

Đánh giá chung

Từ những kết quả đã đạt được trong sáu tháng đầu năm 2016, tập thể lãnh đạo PVN khách quan đánh giá: Tập đoàn đã bước đầu thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó với giá dầu ở mức thấp kéo dài. Tất cả các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch sáu tháng đã đề ra; công tác an toàn môi trường trên các công trình dầu khí được bảo đảm. Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn tuy thấp hơn kế hoạch đề ra (đạt 81-84%) nhưng tích cực hơn nhiều so với mức suy giảm của giá dầu (giá dầu thực tế chỉ đạt 67,5% so với mức giá kế hoạch). Đặc biệt giá trị sản xuất công nghiệp sáu tháng vượt 9,1% so với kế hoạch sáu tháng và khai thác dầu thô trong nước vượt 569 nghìn tấn, tương đương vượt 7,7% so với kế hoạch sáu tháng đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước sáu tháng đầu năm 2016 đạt 5,52%.

Lãnh đạo PVN thường xuyên báo cáo và luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Chính phủ, sự giúp đỡ tích cực của các bộ, ngành, nhất là Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý các khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn. Đến nay các khó khăn, vướng mắc ở các lĩnh vực đang dần được các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn và các đơn vị vượt qua khó khăn hiện tại và là cơ sở để phát triển bền vững trong những năm tới. Một số kết quả quan trọng đã hoàn thành trong sáu tháng đầu năm, đó là: Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Liên Chính phủ cho VSP và Hiệp định Liên Chính phủ cho Rusvietpetro đã được ký kết ngày 20-4-2016 và Tổng thống LB Nga V.Pu-tin đã phê chuẩn vào ngày 3-7-2016. Phân bổ chi phí các dự án tìm kiếm thăm dò không thành công năm 2014 của PVEP (5.623 tỷ đồng) đã được Bộ Công thương thông qua và ngày 28-6-2016 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Về duy trì khai thác tận thu mỏ Sông Đốc (lô 46/13) theo cơ chế đặc thù điều hành phi lợi nhuận kể từ ngày 25-3-2016 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 44/TTg-KTN ngày 5-5-2016.

Điều lệ Tổ chức hoạt động, Quy chế Tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các vướng mắc liên quan đến triển khai đầu tư các dự án Lô B, Cá Voi Xanh, tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các vấn đề liên quan bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, cấp bảo lãnh Chính phủ đối với phần vốn vay của PVN cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền nam… đang được các bộ, ngành tích cực xử lý. Kết quả từ việc tháo gỡ các khó khăn nêu trên của Chính phủ và các bộ, ngành cho PVN, đã củng cố sự cố gắng, tạo niềm tin và thổi thêm luồng sinh khí cho tập thể CBCNV tập đoàn trong việc tự tin vượt qua các khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tạo thuận lợi cho tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là công tác tìm kiếm thăm dò - lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn (trong những tháng cuối năm VSP và PVEP sẽ triển khai khoảng 10 giếng khoan tìm kiếm thăm dò và khai thác), từ đó tạo thêm việc làm cho các dịch vụ, bảo đảm cho phát triển bền vững của PVN và các đơn vị trong những năm tiếp theo.

Sáu tháng cuối năm 2016 được dự báo còn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng từ giá dầu thô phục hồi chưa rõ và khó đạt được mức giá kế hoạch như kỳ vọng; tình hình các nước EU còn diễn biến khó lường sau sự kiện nước Anh rút khỏi EU; tình hình Biển Đông còn nhiều phức tạp; điều kiện triển khai các dự án dầu khí ở trong nước gặp nhiều trở ngại, phải triển khai ở vùng nước sâu và xa bờ; việc tìm kiếm, triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tốt ở nước ngoài cũng ngày càng khó khăn; nhiều dự án lớn của Tập đoàn có tổng mức đầu tư cao phải thúc đẩy tiến độ cho nên sức ép về thu xếp vốn là rất lớn. Theo Chủ tịch HĐTV Nguyễn Quốc Khánh: “Toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tranh thủ cao nhất các thuận lợi hiện có và thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục, hạn chế các khó khăn nêu trên; trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong sáu tháng đầu năm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sáu tháng cuối năm. Về gia tăng trữ lượng phấn đấu thực hiện từ 16 đến 20 triệu tấn (quy đổi) bằng 100% kế hoạch, khai thác dầu phấn đấu đạt 12,61 triệu tấn, đưa tổng sản lượng khai thác cả năm đạt 27,17 triệu tấn, bằng 106%, khai thác khí đạt hơn 10 tỷ m3, bằng 105,5% các sản phẩm chủ yếu như: điện, xăng dầu, phân đạm đạt và vượt kế hoạch được giao”.

 

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh sáu tháng đầu năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2016 của toàn Tập đoàn PVN như sau:

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 14,57 triệu tấn, vượt 1,10 triệu tấn quy dầu, tương đương vượt 8,2% kế hoạch sáu tháng và bằng 56,8% kế hoạch năm. Trong đó: Sản lượng khai thác dầu thô đạt 8,92 triệu tấn, vượt 566 nghìn tấn, tương đương vượt 6,8% so với kế hoạch sáu tháng và bằng 55,6% kế hoạch năm (trong đó: ở trong nước đạt 7,91 triệu tấn, vượt 569 nghìn tấn tương đương vượt 7,7% kế hoạch sáu tháng; ở nước ngoài đạt 1,01 triệu tấn, bằng 99,8% kế hoạch sáu tháng); Sản lượng khai thác khí đạt 5,65 tỷ m3, vượt 573 triệu m3, tương đương vượt 10,5% kế hoạch sáu tháng và bằng 58,8% kế hoạch năm.vượt 569 nghìn tấn tương đương vượt 7,7% kế hoạch sáu tháng; ở nước ngoài đạt 1,01 triệu tấn, bằng 99,8% kế hoạch sáu tháng); Sản lượng khai thác khí đạt 5,65 tỷ m3, vượt 573 triệu m3, tương đương vượt 10,5% kế hoạch sáu tháng và bằng 58,8% kế hoạch năm.
(Nguồn: Tiến Phú - Báo Nhân Dân)

Kết nối với chúng tôi

       

© 2010 -  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 
Số PF04 - PF06A tầng lửng, Khu 3 (Lô 1.3.1) Toà nhà Topaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT:  (+84) 028 3514 9708 - Fax: (+84) 028 3514 9709 - Email: info@eic.com.vn

 © Copyright 2015 www.eic.com.vn, all rights reserved.

www.webso.vn