PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM

 

Trung tâm phân tích thử nghiệm của EIC đã được Văn phòng công nhận chất lượng, Bộ khoa học và công nghệ cấp:

 Chứng chỉ công nhận phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025: 2005;

 Quyết định về việc công nhận phòng thí nghiệm được mang số hiệu VILAS 483

 

Các dịch vụ cung cấp:

 Lấy mẫu

 Phân tích thử nghiệm

 Phân tích khí hóa lỏng (LPG), Propylen, CNG…

 Phân tích Mogas, Diesel, Karosene, Nhiên liệu đốt lò, Xăng E5, Jet A1, dầu thô

 Phân tích Than các loại

 Phân tích dung môi hữu cơ, hóa chất…

 Phân tích Nông sản


Kết nối với chúng tôi

 

© 2010 -  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 
32 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT:  (+84) 028 3514 9708 - Fax: (+84) 028 3514 9709 - Email: info@eic.com.vn

 © Copyright 2015 www.eic.com.vn, all rights reserved.

www.webso.vn