STOCK PILE/KIỂM KÊ, XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG ĐỐNG HÀNG RỜI

 

        Đo đạc số liệu không gian 3 chiều bề mặt đống hàng bằng máy Toàn đạc điện tử Leica TCRA1200 R1000, Dựng hình 3D phù hợp với hình ảnh thực tế của đống hàng, Dùng phần mềm chuyên dụng để xử lý số liệu giúp xác định khối lượng đống hàng rời nhanh chóng và đạt kết quả chính xác cao.

Ưu điểm:

 Không tốn chi phí cho việc san bằng đống hàng rời theo phương pháp cổ điển.

 Hình ảnh 3D được mô phỏng chính xác theo số đo thực tế

 Sử dụng phần mềm để xử lý số liệu cho kết quả nhanh.

 Thời gian cung cấp chứng thư nhanh chóng và kịp thời.

EIC tự hào là đơn vị sử dụng phương pháp tính toán hiện đại bằng phần mềm để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

 

Hàng hoá: Xi Măng, Than, Cliker, Quặng,…

 


Kết nối với chúng tôi

 

© 2010 -  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 
32 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT:  (+84) 028 3514 9708 - Fax: (+84) 028 3514 9709 - Email: info@eic.com.vn

 © Copyright 2015 www.eic.com.vn, all rights reserved.

www.webso.vn