Giám định kỹ thuật cao

 

Tuân thủ nguyên tắc “Độc lập – Chính xác – Khách quan”, mục tiêu chất lượng của EIC:

 Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực của cán bộ công nhân viên và cải thiện điều kiện làm việc, nhằm thoản mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hang

Hạn chế đến mức thấp nhất số sai sót trong dịch vụ của mình.

 

Các dịch vụ giám định kỹ thuật cao:

 

 Thực hiện tư vấn bảo trì công trình, quan trắc công trình

 

 Giám định công trình biển nổi/ cổ định

 

 P&I, kiểm tra tàu và bảo hiểm định vị động (định vị lúc tàu neo)

 

 Giám định và cấp chứng nhận tàu/ kho chứa vật liệu nguy hại

 

 Đánh giá rủi ro và tư vấn An toàn, Sức khỏe và Môi trường

 

 Khảo sát, giám định cho các thiết bị đặc biệt

 

 Môi giới và các dịch vụ chuyên biệt.

 

 Bảo đảm an toàn hàng hải và giao nhận.


Kết nối với chúng tôi

 

© 2010 -  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 
32 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT:  (+84) 028 3514 9708 - Fax: (+84) 028 3514 9709 - Email: info@eic.com.vn

 © Copyright 2015 www.eic.com.vn, all rights reserved.

www.webso.vn