Giám định Dầu thô, Xăng dầu, Khí hóa lỏng

Giám định Dầu thô, Xăng dầu, Khí hóa lỏng

Sử dụng dịch vụ giám định chuyên nghiệp giúp khách hàng giám sát chủ động trong hao hụt hàng hoá trong quá trình vận chuyển, ngăn ngừa tổn thất, đảm bảo chất lượng từ cảng dỡ đến cảng xếp,… Bên cạnh đó, việc giám định khối lượng, qui cách, phẩm chất cũng có ý nghĩa quan trọng để chứng minh một cách khách quan việc thực hiện nghĩa vụ của người bán, người cung cấp hàng, người sản xuất theo cam kết đã ghi trong Hợp đồng hoặc L/C. Kết quả giám định còn làm cơ sở để thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu.
Giám định Vật tư, Máy móc thiết bị

Giám định Vật tư, Máy móc thiết bị

Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng một lô hàng máy móc, thiết bị nhập khẩu, phát hiện kịp thời sự thiếu hụt, hư hỏng, sai lệch hoặc tổn thất của hàng hóa,…Vì vậy, sử dụng dịch vụ giám định là yêu cầu cần thiết và yêu cầu này nên được tiến hành bắt đầu ngay tại bến đi, trên tàu/ phương tiện vận chuyển, cảng, cửa khẩu, trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ cho đến tận nhà máy/ công trình/ nơi tập kết